Ceník služeb

Diabetologická a interní péče v naší ambulanci je plně hrazena z veřejného zdravotního pojištění smluvních pojišťoven 111, 201, 207, 211. Níže uvedený ceník je platný pouze pro pojištěnce nesmluvních zdravotních pojišťoven, pro pacienty bez zdravotního pojištění a pro doplňkové služby, které nejsou z veřejného zdravotního pojištění hrazeny.

22.07.2023

CENÍK PRO DIABETOLOGII

 

Vstupní diabetologické vyšetření včetně edukace                1500 Kč

Vstupní diabetologické vyšetření                               1000 Kč

Diabetologická edukace (lékař)                                  550 Kč

Kontrolní diabetologické vyšetření včetně edukace              1000 Kč

Kontrolní diabetologické vyšetření                              550 Kč

Diabetologická edukace (sestra)                                 400 Kč

Komplexní vyšetření rizika vzniku diabetické nohy               350 Kč

Konzultace vyžádaná pacientem á 10 min                          300 Kč

Nácvik a zaučování aplikace inzulínu                            220 Kč

Zavedení senzoru & edukace                                     3700 Kč

Kontrola a stažení senzoru & edukace                            800 Kč

Distanční kontrola bez osobní návštěvy                          300 Kč

Krátká tel. konzultace s lékařem (např. sdělení výsledků)       100 Kč

Laboratorní vyš.  - dle rozsahu a konkrétní laboratoře     na vyžádání

Administrativní úkon (Zpráva pro ZP, zdravotní posudek)         500 Kč

Výpis z dokumentace                                             300 Kč

Stanovení glyk. hemoglobinu pomocí přístroje                    200 Kč

Stanovení glukózy glukometrem                                    30 Kč

 

CENÍK PRO INTERNU

 

Vstupní vyšetření internistou                                   1000 Kč

Kontrolní vyšetření internistou                                  550 Kč

Distanční kontrola bez osobní návštěvy                           300 Kč

Krátká tel. konzultace s lékařem (např. sdělení výsledků)        100 Kč

Komplexní předoperační vyšetření                                 500 Kč

EKG                                                              200 Kč

Ambulantní monitorování krevního tlaku (tzv. Holter TK)          500 Kč

Konzultace vyžádaná pacientem á 10 min                           300 Kč

Administrativní úkon (Zpráva pro ZP, zdravotní posudek)          500 Kč

Výpis ze zdravotní dokumentace                                   300 Kč

 

CENÍK PRO ENDOKRINOLOGII

 

Vstupní endokrinologické vyšetření                              1000 Kč

Kontrolní vyšetření endokrinologem                               550 Kč

Distanční kontrola bez osobní návštěvy                           300 Kč

Krátká tel. konzultace s lékařem (např. sdělení výsledků)        100 Kč

Konzultace vyžádaná pacientem á 10 min                           300 Kč

-->