Náš tým

MUDr. Martin Petr

Vedoucí lékař pro obor Všeobecná interna a Nefrologie

Vystudoval Fakultu všeobecného lékařství Univerzity Karlovy. Po promoci začal pracovat jako sekundární lékař na Interním oddělení Krajské nemocnice České Budějovice a po čtyřech letech a po úspěšném absolvování první atestace z vnitřního lékařství změnil své působiště a nastoupil na Interní kliniku Fakultní nemocnice Motol. Po složení druhé atestace z vnitřního lékařství působil jako starší sekundární lékař v rámci všeobecné interny se zaměřením na nefrologii a rovněž pomáhal s výukou studentů 2. lékařské fakulty v oboru Klinická propedeutika. Následně složil i druhou atestaci v oboru Diabetologie.

Od roku 1991 začal své dlouholeté zkušenosti uplatňovat v diabetologické a interní ambulanci Polikliniky Jihozápadního Města ve Stodůlkách a v roce 1993 tuto praxi zprivatizoval. V roce 2013 založil společnost PeMedica.CZ s.r.o.

V průběhu své profesní dráhy působil jako hlavní investigátor v několika mezinárodních klinických studiích III. fáze.

-->