Náš tým

MUDr. Zuzana Solarová

Vedoucí lékař pro obor Diabetologie a Endokrinologie a jednatelka společnosti

Vystudovala 2. lékařskou fakultu Karlovy univerzity v Praze, obor Všeobecné lékařství. V průběhu studia mimo jiné absolvovala zahraniční stáže na klinikách v Bonnu, Hannoveru a Ulmu. 

Po promoci nastoupila jako sekundární lékař do Centra diabetologie Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM), kde získala bohaté zkušenosti s poskytováním komplexní ambulantní i hospitalizační péče pacientům s diabetem, včetně systematické edukace, diagnostiky, a léčby akutních i chronických mikrovaskulárních a makrovaskulárních diabetických komplikací, léčby syndromu diabetické nohy a léčby komplikovaných stavů u diabetiků po transplantacích. Působila rovněž jako pomocný investigátor v rámci klinických studií. V průběhu svého působení v IKEM úspěšně složila atestaci z diabetologie a endokrinologie.

V minulosti rovněž pravidelně jezdila jako lékařský dohled na dětské tábory pro diabetiky (DiaCel) a na sportovní rekondiční pobyty v rámci územní organizace svazu diabetiků ČR (Diasport).

S rozrůstající se rodinou se zaměřila na ambulantní péči nejprve v centru DIAvize, kde působila od jeho založení, a následně v ambulanci PeMedica, ve které se od roku 2023 stala jednatelkou a kde se věnuje širokému spektru diabetologických a interních pacientů. 

Volný čas ráda tráví aktivně na horách či u moře s manželem a se svými pěti dětmi. 

-->