AMBULANTNÍ MONITOROVÁNÍ KREVNÍHO TLAKU

Provádíme i u pacientů, kteří k nám do ambulance pravidelně nedocházejí, například v rámci předoperačního interního vyšetření.

22.07.2023

Ambulantní monitorování krevního tlaku (ABPM) je metoda, která umožňuje měření krevního tlaku pacienta během běžného denního režimu. Toto vyšetření se obvykle provádí pomocí přenosného zařízení, které pacient nosí po dobu 24 až 48 hodin.

Zařízení pro ABPM je připojeno k manžetě, která je upevněna kolem pacientovy paže. Toto zařízení automaticky měří krevní tlak v pravidelných intervalech, obvykle každých 15 až 30 minut během dne a každou půlhodinu až hodinu během noci

ABPM je klíčové pro identifikaci různých stavů, jako je hypertenze, hypotenze a tzv. syndrom bílého pláště (stav, kdy má pacient vysoký krevní tlak pouze při měření v lékařském prostředí). Také může poskytnout informace o tom, jak se krevní tlak mění během dne a noci.

Ambulantní monitorování krevního tlaku je bezbolestné, ačkoli někteří pacienti mohou pociťovat mírné nepohodlí z opakovaného nafukování manžety.

Čtěte více

ENDOKRINOLOGIE

ENDOKRINOLOGIE

Naším cílem je zajistit kvalitní a komplexní endokrinologickou péči pacientům se širokým spektrem hormonálních poruch. 

PŘEDOPERAČNÍ VYŠETŘENÍ

PŘEDOPERAČNÍ VYŠETŘENÍ

Předoperační vyšetření zahrnuje testy a konzultace před chirurgickým zákrokem, aby se posoudilo zdraví pacienta a identifikovala se potenciální rizika. Je klíčové pro bezpečnost operace.

VYŠETŘENÍ EKG

VYŠETŘENÍ EKG

Provádíme i u pacientů, kteří k nám do ambulance pravidelně nedocházejí, samostatně nebo v rámci předoperačního interního vyšetření.

-->