DIABETOLOGIE PRO DOSPĚLÉ

Diabetologie pro dospělé se specializuje na prevenci, diagnostiku a léčbu diabetu. 

22.07.2023

Postaráme se o to, aby Váš život s cukrovkou byl snazší

 

Cukrovka (Diabetes mellitus) je chronické onemocnění, které po stanovení diagnózy provází člověka po zbytek života. Pokud není léčena, může způsobit nenávratné změny mnoha vnitřních orgánů a může významně komplikovat a zkracovat život. V dnešní době je však toto onemocnění dobře léčitelné. Cílem diabetologické péče je umožnit pacientům s diabetem vést kvalitní život, co nejvíce podobný zdravým lidem.

V naší ambulanci podporujeme diabetiky v jejich boji s nemocí zajištěním nejmodernějších medicínských postupů a také aktivním zapojením diabetiků do péče o sebe sama cestou porozumění vlastní nemoci.

Pacienta považujeme za partnera, který se největší měrou podílí na vlastní léčbě. Na život s diabetem ho chceme vybavit potřebnými znalostmi a dovednostmi a podpořit ho při překonávání překážek.

 

Pro pacienty zajišťujeme:

 

 

Základní typy diabetu

 

Diabetes 1. typu

U diabetu 1. typu se předpokládá postupný zánik beta-buněk ve slinivce břišní způsobený nejčastěji autoimunitním procesem nebo jiným podobným mechanismem, při kterém vlastní imunitní systém zničí buňky, které produkují inzulin. Diabetes mellitus 1. typu se může manifestovat v jakémkoli věku, nejčastěji však u začíná již v dětství nebo v časné dospělosti. Vždy vyžaduje léčbu inzulinem, nejčastěji inzulínovými pery. Pokud není léčen a dlouhodobě dobře kompenzován, vede k rozvoji závažných pozdních komplikací, mezi které patří postižení očí, ledvin, srdce a cév dolních končetin. Mezi nejmodernější způsoby terapie patří aplikace inzulinu inzulinovou pumpou ve spojení s kontinuálním monitorováním cukru v krvi pomocí senzorů.

 

Diabetes 2. typu

U diabetu 2. typu hlavní příčina spočívá v nedostatečné účinnosti inzulinu ve tkáních (stav označovaný jako inzulínová rezistence), ke které se teprve později připojuje vyčerpání beta-buněk. Dochází ke zvýšení hladiny glukózy (cukru) v krvi a k relativnímu nedostatku inzulínu. Diabetes 2. typu představuje nejčastější typ diabetu a trpí jím zejména lidé s nadváhou a obezitou, jež jsou považovány za hlavní příčinu jeho vzniku. Většina pacientů trpí zároveň dalšími onemocněními, jako je vysoký krevní tlak (hypertenze), zvýšené hodnoty tuků (zejména cholesterolu) v krvi podporující vznik aterosklerózy (kornatění cév), zvýšené hodnoty kyseliny močové (riziko vzniku onemocnění kloubů, tzv. dny).

Mezi nejdůležitější opatření při léčbě diabetu 2. typu patří zvýšení tělesné aktivity a úprava jídelníčku s cílem redukovat tělesnou hmotnost. Pokud tento postup nevede k dostatečnému snížení hladiny glukózy v krvi, může lékař předepsat léky, a to obvykle takzvaná perorální antidiabetika (nejčastěji metformin), nebo v případě potřeby inzulin. U všech pacientů s diabetem je nutné průběžně sledovat hladinu cukru v krvi, ať už laboratorně nebo pomocí osobních přístrojů – glukometrů (selfmonitoring) za účelem úpravy dávek léků, včetně inzulinu, za účelem prevence jak vysokých hodnot cukru v krvi (hyperglykémií), tak nízkých hodnot (hypoglykémií). 

 

Zásadní prevencí vzniku komplikací diabetu je dodržování diabetické diety, životosprávy, dosažení a udržení individuálních cílových hodnot kompenzace.

 

Pozdní (dlouhodobé) komplikace diabetu

Dlouhodobé působení vysokých hladin cukru postupně vede k poškození cév a nervů a k dalším poruchám. Z toho vyplývá široké spektrum možných zdravotních komplikací, které mohou zahrnovat srdeční choroby, cévní mozkové příhody, diabetickou retinopatii postihující zrak, diabetickou nefropatii postihující ledviny a vedoucí až k selhání ledvin, jež může vyžadovat dialýzu, a oběhové problémy v končetinách vedoucí ke vzniku nehojících se ran na dolních končetinách, které mohou vést až k amputacím. Bohužel platí, že přítomnost jedné komplikace diabetu signalizuje zvýšené riziko vzniku i ostatních komplikací. Na jejich závažnost mají vedle cukrovky samotné vliv také další doprovázející nemoci (vysoký krevní tlak, vysoký cholesterol, dna) a nesprávný životní styl. Součástí každé léčby diabetu by proto mělo být nejen měření krevního cukru pomocí domácího glukometru a kompenzace glykémie jako takové, ale také léčba případného vysokého krevního tlaku a cholesterolu a dodržování dietních a režimových opatření.

Při zjednodušeném pohledu můžeme říci, že poškození malých cév - mikrovaskulární komplikace (postižení očí, ledvin a nervů) - významným způsobem snižuje kvalitu života diabetiků, kdežto poškození velkých cév - makrovaskulární komplikace (srdeční infarkt, mozková mrtvice a ischemická choroba dolních končetin) - ohrožuje jejich život jako takový.

 

Srdce a cévy
Kvůli poškození cév dochází u pacientů k rychlejšímu rozvoji aterosklerózy a v důsledku toho k vyššímu riziku vzniku srdečního infarktu, mozkové mrtvice a ischemické choroby dolních končetin projevující se studenými prsty a bolestmi nohou při chůzi. Cévy diabetika výrazně ohrožuje kromě samotného diabetu vysoký krevní tlak a vysoký cholesterol a případné kouření.

- 1 x ročně standardně u našich pacientů provádíme EKG vyšetření, v případě subjektivních obtíží doporučujeme specializované vyštření

 

Nervy
Diabetická neuropatie je nezánětlivé postižení nervů v důsledku ovlivnění metabolismu nervových buněk (neuronů) a narušení cév zásobujících právě neurony. V oblasti dolních končetin a rukou se to může projevit sníženou citlivostí, brněním nebo také neutišitelnou bolestí. Poškození nervového zásobení břišních orgánů se může projevovat např. poruchami zažívání.

- 1 x ročně standardně u našich pacientů provádíme screening diabetické neuropatie na dolních končetinách

 

Ledviny
Diabetická nefropatie je postižení ledvin, pro které je charakteristické vylučování bílkovin porušenou glomerulární membránou do moči, postupný zánik ledvinných klubíček (glomerulů) a snižování glomerulární filtrace.  Poškození může vést až k úplnému selhání ledvin s nutností dialýzy nebo transplantace. Prevencí je dobtá kompenzace diabetu, dostatečný pitný režim a kontrola moči při pravidelných prohlídkách u lékaře.

- vyšetření funkce ledvin se standrardně provádí z krve a z moči minimálně jedenkrát ročně, v případě snížené funkce častěji dle individuálních potřeb

 

Oči

Diabetická retinopatie znamená onemocnění cév sítnice, které je způsobeno vysokým krevním cukrem. Sítnice je vrstva tkáně na zadní straně oka, která je zodpovědná za vidění. Vysoký krevní cukr může poškodit malé cévy sítnice, což může vést k srážení krve, výtoku tekutin a tvorbě nových cév. Tyto změny mohou vést k poškození zraku, včetně slepoty. Je nebezpečná zejména proto, že vzniká plíživě, aniž by si člověk postižení očí uvědomoval a je nejčastější příčinou slepoty u dospělých ve vyspělých zemích. Proto je důležité pravidelně absolvovat oční vyšetření, aby mohla být včas odhalena a léčena.

Léčba diabetické retinopatie závisí na závažnosti onemocnění. Časné stádium, takzvaná neproliferativní diabetická retinopatie se obvykle léčí laserovou terapií nebo injekcemi do oka. Pokročilé stádium, proliferativní diabetická retinopatie, se může léčit laserovou terapií, injekcemi do oka nebo operací.

- vyšetření sítnice pomocí oční kamery využívající umělé inteligence pro naše pacienty připravujeme

 

Kůže
Kůže diabetika je náchylnější k suchosti, vzniku prasklin a nadměrnému rohovatění. Proto je nezbytné ji každý den promašťovat. Nohy diabetika jsou ohroženy vznikem obtížně se hojících ran a vředů. Vznikají nejčastěji z menších poranění, která diabetik vlivem snížené citlivosti nemusí vůbec vnímat. Vzniklé rány se špatně hojí a dochází v nich k rozvoji infekce. Ve složitějších případech může být nutná chirurgická intervence, v krajním případě až amputace části končetiny. Prevencí je každodenní kontrola nohou, volba vhodné obuvi a omezení chůze naboso.

- s péčí o pokožku a o Vaše nohy Vám rádi poradíme

 

Imunitní systém
Diabetici jsou náchylnější ke vzniku infekčních onemocnění. Zvlášť vhodné je pro diabetiky každoroční očkování proti chřipce.

 

Ústní dutina
Diabetici mají zvýšené riziko vzniku zubního kazu, zánětu dásní a kvasinkových infekcí dutiny ústní. Důsledkem zanedbané péče může být i předčasná ztráta zubů. Prevencí je pečlivá každodenní ústní hygiena.

 

Močové cesty
Močové cesty diabetika jsou náchylnější ke vzniku infekcí. U žen s nimi často souvisí i výskyt infekcí pohlavního ústrojí. Prevencí je především dostatečný pitný režim a důsledné dodržování hygienických zásad.

- Provádíme pravidelné vyšetření moči a u rizikových skupin pacientů a při příznacích infekce provádíme kultivační vyšetření za účelem cílené antibiotické léčby

 

Erektilní dysfunkce

Erektilní dysfunkce (ED) je stav, kdy muž nemůže dosáhnout nebo udržet erekci dostatečně pevnou k pohlavnímu styku. Jedná se o častý problém, trpí jím téměř každý čtvrtý muž s diabetem.

Mezi příčiny ED patří především dlouhodobě vysoké hladiny cukru v krvi, poškození nervů, poškození cév, deprese, stres, nadváha nebo obezita, kouření a nadměrná konzumace alkoholu.

Pokud máte ED, je důležité problém konzultovat s lékařem, abyste zjistili příčinu problému. Léčba ED závisí na příčině. Mezi možnosti léčby patří především úprava životosprávy, medikamentózní léčba a chirurgická léčba. Úprava životosprávy zahrnuje změnu stravovacích návyků, pravidelné cvičení a redukci hmotnosti. Léky, které se používají k léčbě ED, se nazývají inhibitory PDE5. Tyto léky pomáhají zlepšit průtok krve v penisu. Chirurgie se používá v případě, kdy léky nejsou účinné.

Zde je několik tipů, jak zlepšit erekci:

ED může být vážným problémem, ale není to důvod k zoufalství, je důležité si uvědomit, že je léčitelná. Pokud máte ED, promluvte si s lékařem o možnostech léčby a s trochou péče a pomoci můžete zlepšit svou erekci a vrátit se k aktivnímu sexuálnímu životu.

 

 

Akutní komplikace

 

Mezi akutní komplikace diabetu se řadí hyperglykémie a hypoglykémie. 

 

Hypoglykémie

Hypoglykémie je stav, kdy hladina cukru v krvi klesne na nebezpečně nízkou úroveň. Hypoglykemie může být způsobena několika faktory, mezi které patří například nesprávné užívání léků na diabetes nebo inzulínu, vynechání jídla nebo konzumace jídla, které neobsahuje dostatek sacharidů, nadměrná fyzická aktivita, alkohol, nemoci jater nebo ledvin a podobně.

Nedostatek glukózy vnímá tělo jako krizovou situaci, vyplaví proto adrenalin a další stresové hormony, díky kterým dojde k rozvoji typických příznaků. Příznaky hypoglykemie se mohou lišit od člověka k člověku, ale mohou zahrnovat nervozitu, nepokoj, pocit hladu a zhoršené vidění, pocení, chvění, bušení srdce, pocit hladu, závratě, zmatenost, bolest hlavy a v nejzávažnějším případě může dojít až ke vzniku křečí a ke ztrátě vědomí.

Pokud máte příznaky hypoglykemie, je důležité okamžitě jednat. Pokud u sebe máte glukometr, je vhodné si nejprve změřit hladinu cukru v krvi.

Při lehké hypoglykémii (hladina cukru v krvi 3,9 – 3,3 mmol/l) je vhodné zkonzumovat cca 10–20 g sacharidů například ve formě cukru, hroznového cukru, sladkého nápoje (džus, limonáda, sladký čaj), ovoce, čokoládové tyčinky… Pokud se vaše příznaky nezlepší do 15 minut, je vhodné postup zopakovat a případně vyhledat lékařskou pomoc.

Při těžké hypoglykémii (hladina cukru v krvi pod 3,3 mmol/l) je třeba požít větší množství jednoduchého cukru (asi 30–80 g podle situace), který glykemii zvýší rychle. Pokud došlo k hypoglykemii při velké námaze (např. při sportu), je lepší požít větší dávku sacharidů. Někdy se může stát, že vás hypoglykemie zaskočí a dojde až k poruše koordinace, zmatenosti, agresivitě, křečím či ke ztrátě vědomí. V takovém případě pravděpodobně bude třeba pomoci jiného člověka.

Hypoglykemii lze předcházet tím, že budete dodržovat zdravý životní styl a pečlivě dodržovat svůj léčebný plán. Dodržujte doporučený jídelníček. Jezte zdravou stravu, která obsahuje přiměřené množství sacharidů. pravidelně cvičte, ale vyhněte se nadměrné fyzické aktivitě. Nezapomínejte nosit s sebou vždy nějaký zdroj cukru, abyste mohli v případě vzniku hypoglykémie rychle zareagovat.

Hypoglykemie je vážný stav, ale lze ji předcházet a léčit. Pokud máte diabetes, je důležité, abyste byli informováni o příznacích hypoglykemie a abyste věděli, jak ji léčit. Poučte rovněž své blízké, rodinu a přátele o tom, že taková situace může nastat. Přibližte jim, jak se u vás hypoglykemie projevuje a jak mají postupovat, případně kdy zavolat odbornou pomoc. Noste také s sebou jednoduchý sacharid (např. hroznový cukr) i svou průkazku a pokud máte sklony k hypoglykemiím, tak též glukagonovou injekci.

 

Hyperglykémie

Hyperglykémie je stav, kdy je hladina cukru v krvi příliš vysoká. Jedná se to častý problém u lidí s diabetem. Příznaky hyperglykémie mohou zahrnovat časté močení, žízeň, pocit hladu, zmatenost, rozmazané vidění, únavu, bolest hlavy, závratě, nevolnost a zvracení a vzácnou, ale závažnou komplikací je diabetická ketoacidóza. Vysoká glykémie se ale také nemusí projevit vůbec, pokud k ní dochází plíživě, tělo si na ni zvykne a člověk nemusí mít jakékoli příznaky. Dlouhodobá hyperglykémie však působí škody na cévách a na vnitřních orgánech. Proto je třeba pravidelně užívat předepsané léky a dbát na zdravou životosprávu.

Čtěte více

SCREENING PORUCH ŠTÍTNÉ ŽLÁZY V TĚHOTENSTVÍ

SCREENING PORUCH ŠTÍTNÉ ŽLÁZY V TĚHOTENSTVÍ

Naše ambulance je nově zařazena mezi pracoviště, na kterých jsou sledovány a léčeny ženy s poruchami štítné žlázy v těhotenství.

SCREENING DIABETICKÉ RETINOPATIE

SCREENING DIABETICKÉ RETINOPATIE

Od ledna 2024 jsme rozšířili náš screeningový program a nabízíme Vám možnost vyšetření očního pozadí v rámci Vašich pravidelných diabetologických kontrol v naší ambulanci.

ENDOKRINOLOGIE

ENDOKRINOLOGIE

Naším cílem je zajistit kvalitní a komplexní endokrinologickou péči pacientům se širokým spektrem hormonálních poruch. 

-->